İnsan Kaynakları

telefon iletişim
web tasarım, insan kaynakları

Css Bili?im Firmamıza ;

Web tasarım tanıtım paketleri,Bili?im ile ilgili kampanyalar, promosyonaları tanıtımı, satı?ını yapabilecek ve bu satı? üzerinden komisyon alabilecek elemana ihtiyaç duymakyayız.

Ayrıca,web tasarım ve bili?im konusunda bilgi sahibi olmak,yeti?mek,mesleki bilgi edinmek istenilirse bunun da e?itimi uygulamalı zaman zaman verilecektir.

Geçiçi i? dü?ünenler, bir deneyim bakalım diyenler, sadece maa?ı iyi olsun ne i? olursa olsun diyenler Ba?vuru YAPMASIN.

Alınacak ücret hakkında : Yapılan satı?lardan %20 komisyon alacaktır.

Sabit ?n görü?me yapılıp, çalı?ma durumuna göre,satı?ına ve disiplinine göre,ö?renme ve yeti?me durumuna göre netlik kazanacaktır.

Hiç maa? almayıp,Prim usulu ile çalı?sanız dahi,i?inizi severek yapıp,Mü?terilere hizmet sattıgınız takdirde piyasa ?artlarına göre iyi kazanacaksınız.

Ba?vuru için :

Cv lerinizi resimli olarak info@goldwebtasarim.com adresine gönderiniz.

Saygılarımızla

CSS BİLİ?İMTarih : 28.03.2020

Okunma : 82868


Etiketler : web tasarım, insan kaynakları