E-Ticaret Yazılımları

telefon iletişim
E-Ticaret Yazılımları

Yapılanması yenilenen Türk Ticaret Kanunu gere?i, ticaret yapan firmalara web sitesi açma zorunlulu?u getirilmi?tir. Bu kanuna göre hareket etmeyen kurulu?lar hapis cezası veya para cezası ile cezalandırılacaktır. Yasaya uygun web sitesi açma ve danı?manlık hizmeti almak için günün her saati bizlere ula?abilirsiniz. Firmamız sizler için özel tasarlanacak E-ticaret yazılımlarının içerikleri hakkında detaylı bilgi verecektir. Sektörünüze göre makul yapılanmı? yazılımda birçok ayrıntı vardır. ?rün katolo?u, ürün ekleme, marka sıralama, sınırsız ürün resmi görselleme, ürün özellikleri aktarımı, gösterilen ürünü yakınla?tırma özelli?i, en çok sevilen ürünler, bu ürünlerin facebook ve twiter payla?ımları vb. özellikler kuruma ait E-ticaret yazılımlarında mevcuttur.

Ayrıca ürün arama butonu, birden fazla katogoride ürünü te?hir etme, çoklu ürün depolama, toplu fiyat gösterme, ürün stok durumu, sto?u azalan ürün bildirimi, stokta bulunmayanı satı?tan kaldırma gibi yazılım pencereleri de E- ticaret yazılımlarımızda mevcuttur. Bayilere yönelik satı? yapan kurumlarda bayi bilgilendirme, fiyatlama, ödeme alt yapıları, satı? pazarlama, mü?teri ve üye yönetimi, raporlamalar, promosyon, üye olmaksızın alı? veri? yapa bilme özelliklerinin yanı sıra kargo, sipari? ve sevkiyatı için de bir çok alan E- ticaret yazılımına eklenmi?tir. Daha fazla birçok ayrıntıyı içinde barındıran yazılımlarımız gerek ürün satı?ınızı kolayla?tırırken yasal prosedürlerin do?ru uygulanmasından kaynaklanan rahatlıkla i?e harcadı?ınız zamanın verimini arttıracaktır. Yazılımların internet ve reklam takibine müsaitli?i, mobil web sitesi uygulanabilirli?i ve facebook yönetimi yapabilmesi de mü?terilerimiz açısından rahatlatıcı imkanların kullanılabilirli?i gerçe?ini kar?ımıza çıkarır. ?e?itlilik anlamında birçok farklı sektörü içinde barındıran bili?im teknolojileri yemekten tekstile, sa?lık hizmetlerinden, spor salonlarına, gazeteden, televizyon kanallarına, gelinlik firmalarından, kuyumculuk sektörüne kadar birbirinden ayrı i? kollarına hizmet etmektedir. Bu ayrı kollarda i? yapan tüm firmaların ortak konusu kendi benlikleri içindeki farklılıklarını gösterebilmeleri için ortaya koydukları öncelikleridir.

Bazıları üründe kalitesini sunmaya çalı?ırken, bazıları verdi?i hizmette ki güvenirlili?i ve kaliteyi sunma pe?indedir. Her ne olursa olsun kurumların markala?maya ba?lamasında ki birincil konu kendini iyi ifade etmesidir. Kurumun içindeki tüm ayrıntı onu tanımak isteyenlerin ula?abilece?i yakınlıkta bulunmalıdır. Ticaretin i?lemesinde en önemli unsur reklam ve pazarlama gibi gözükse de firmanın kendi içine sinen kaliteyi insana dürüst olarak sunmasıyla devamlılık kazanır. Her i?te oldu?u gibi ticarette de yapılan i? sunumunun do?ru aktarılması ve firma i?letiminin internet üzerinden kesintisiz takip edilerek kolay ula?ılabilir olması da kurumsal gereklilik kapsamındadır. Sizlere en iyi E- ticaret yazılımlarını olu?turaca?ımızı vaat ederken; bilgi beceri ve birikimimizi ?ahsınız ya da kurumunuz için en uygun ve en do?ru ?ekilde kullanaca?ımızın da sözünü veriyoruz.

Zamanın hızına uygun sistemlerle, takip edilirlilik ve teknik alt yapı düzeltmeleri, yeniden yapılandırma seçenekleriyle size özel sunulacak imkanlardan yararlanabileceksiniz. ?cretlendirmelerimizde senelik yazılım fiyatı ile destekleme, güncelleme fiyatları ayrıdır. Her iki fiyat kategorisinde de pe?in ödemenin yanı sıra taksitlendirme de mevcuttur. Merak etti?iniz yazılım ücretlerini telefon numaralarımızı arayarak mü?teri hizmetlerimizden ö?renebilirsiniz. Size özel yazılımlarla, size en yakın içerik ve tanımlamalarla büyümeye ve büyütmeye devam edece?iz. Sektörel farklarıyla hizmet veren herkesi, en son güncellemelerle desteklenmi? yazılımlarımızı kullanmaya davet ediyoruz. Yapılan hizmet örneklendirmelerini sitemizin ??referanslar? bölümünden görebilirsiniz.Tarih : 25.02.2020

Okunma : 11570


Etiketler : E-Ticaret Yazılımları