Gizlilik ilkeleri

telefon iletişim

Bu gizlilik ilkeleri Gold Webtasarım tarafından Gold Webtasarım nin gizlilik konusundaki sorumluluklarının tesbiti için hazırlanmı?tır. A?a?ıdaki maddeler www.goldwebtasarim.com web sitesi üzerindeki bilgi toplama ve da?ıtımı i?lemlerinin kurallarını içermektedir.

IP adresinizi sunucularımızdaki sorunların giderilmesi ve internet sitemizi yönetmek için kullanaca?ız. IP adresiniz, sizi ve alı?veri? sepetinizi tanımak ve açık demografik bilgilerinizin toplanması için kullanılacaktır.

Sitemizin kontrol paneline kayıt formunda kullanıcılarımız, ileti?im bilgilerini (isim, adres, telefon, email adresi vb) istenilen tüm bilgiler girilmelidir. Bu formda aldı?ımız ileti?im bilgilerini kullanıcılarımızın i?lemleri için alan adı bilgilerinde, acil durumlarda ve faturanızın teslimatında kullanmaktayız. Kullanıcılarımız isteklerine ba?lı olarak sistemimizden kayıtlarını sildirebilirler. Alınan finansal bilgiler satın alınan ürün ve hizmetlerin bedelinin tahsil edilmesinde ve di?er gerek duyulan durumlarda kullanılacaktır. Ki?iye özel bilgiler kullanıcılarımızın sisteme giri?lerinde ve di?er gerekti?i durumlarda ki?inin kimli?inin do?rulanmasında kullanılacaktır. İstatistiki bilgiler ve profil bilgileri ayrıca sitemizin içinde de toplanmaktadır. Bu bilgileri istenilen tüm durumlarda kullanılabilir. Bu bilgiler ziyaretçi hareketlerinin izlenmesi, ki?iye özel içerik sa?lanması durumlarında kullanılacaktır.

Sitemiz içerisinde ba?ka sitelere de ba?lantılar bulunmaktadır. www.goldwebtasarim.com adlı web sitemiz di?er sitelerin gizlilik politikaları ve içeriklerinden sorumlu de?ildir.


Güvenlik

Sitemizde bilgi kaybını, bilginin izin verilmeyen kullanımını ve izinsiz de?i?tirilmesini engellemek için firmamızca uygulanan güvenlik önlemleri bulunmaktadır. Bu güvenlik önlemleri ?unlardır;

1- SSL Sertifikası ile kredi kartı tahsilatı sayesinde Secure Socket Layer ile ?ifreli olarak kredi kartı bilginiz bankamıza iletilir.
2- Kredi kartı numaranız kesinlikle kaydedilmez. Sadece i?lem yaptı?ınız anda kullanılan kart numaranızı biz de bilmeyiz. Sadece siz ve bankamız arasında olan bu i?lem bizim sitemiz üzerinden geçmeden i?lem sırasında kredi kartınız sizin ile bankamız arasında bir sırdır.

3-Sitemiz dünya standardı olan Windows 2003 , CentOS , FreeBSD Server teknolojisi ile çalı?maktadır. Bilinen en son korumalar yüklenmi? ve bir aksili?e imkan vermemek için devamlı takip edilmektedir.
Tarih : 28.03.2020

Okunma : 49526


Etiketler : Gizlilik ilkeleri