Türk Ticaret Kanunu

telefon iletişim
Türk Ticaret Kanunu Web Sitesi, Web Sitesi Zorunlulu?u, ?irketlere Web Sitesi Zorunlulu?u

Türk Ticaret Kanuna Uygun Web Tasarım

Türk ticaret Kanunu gereçi olu?turulması zorunlu web sitesi ve bu kapsamda yapılacak i?lerde, eksik ya da hatanın do?urabilece?i cezai durumlarla kar?ıla?mamak için do?ru web tasarım ?irketiyle çalı?manız ?art. Unutulmamalıdır ki, ceza ödemek, madden pahalı manen yıpratıcıdır.

YENİ TüRK TİCARET KANUNUNA TAM UYGUN WEB SİTESİ İ?İN  TüM YAZILIM, TASARIM, DANI?MANLIK VE DESTEK HİZMETLERİ TOPLAM BEDELİ: 600TL + KdvTarih : 29.02.2020

Okunma : 3846


Etiketler : Türk Ticaret Kanunu Web Sitesi, Web Sitesi Zorunlulu?u, ?irketlere Web Sitesi Zorunlulu?u