Okul web tasarımı


Okul web tasarımıEğitim sisteminin hızla yenilik kazandığı bu dönemde okulların uluslar arası kriterlere uygunluğu ve ders saat dağılımlarının ve içeriğinin doğru yapılandırılmasının önemi büyüktür. Bu önem dahilinde öğrencilerin ve öğretmenlerin ders programını, ödevleri, duyuruları ve etkinlikleri internet sayfası aracılığıyla paylaşabilmeleri zaman kullanımı azaltmış kaliteli bilgiye ulaşmayı da hızlandırmıştır. Eğitim kurumları, var olan düzende kendi içinde doğru bir rekabet içinde bulunurlar. Bu gerçekle karşı karşıya kaldığımızda önemli olan bu kurumun sahip olduğu ana değer ve öngörüleri veliye ve öğrenciye aktarmak için doğru bir bilişim sisteminden yararlanması gerekliliğidir. Bu da iyi bir okul web sitesini akıllara getirir. İyi bir tanıtım, işleyebilirlik, güvenirlilik ve gizlilik ilkelerini içinde barındıran bu oluşumda önemli ayrıntılara da yer vermek gerekir. Bu ayrıntılar kolay ulaşılabilirlilik, arşiv, öğrenci kayıt ve bilgileri, okul rehberlik randevuları, veli-öğretmen görüşme tarihleri, senelik ders program yükü ve kutlama programları, eğitici seminer günleri ve sürekli yenilenen bilgi bankası vb. seçenekleri içinde barındırır. Günümüzde çocuklarımıza bir eğitim kurumu seçerken öncelikle o okulun web sitesini ziyaret ederiz. Eğitimin kalitesi okulun amaç ve hedeflerini ilk baştan anlayabilmek ve uygunluğunu ölçmek için gereklidir. Bu açıdan eğitimde ilk eleme internet üzerinden yapılmaktadır. Bu varsayımla doğru ellerde işlenecek doğru bir tanıtımın varlığı, kuruma olan güveni ve özenli tutumun gösterilebilirliğini arttıracaktır. Okul web sitesi kurulurken diğer ticari işlerden ayrı tutulacak hassas nokta örnek bir uygulanabilirlilik barındırması ve eğitim sektörüne yapılan yatırımın sitede görülebilmesidir. Web tasarımlarında en önemli konu kişi ve kurumların aynası olabilmenin yanı sıra eğitim kurumunu öne taşıyacak yazılım ve görsel uygulamaların da yapılabilmesidir. Okul web sitesi kurulduktan sonra da takibinin belli aralıklarla yapılması, belli güncellemelerin gerçekleşmesi gereklidir. Firmamız bu hizmetlerin devam ettirilmesi aşamasında da sizlere yardımcı olacaktır. Eğitimin hızla ilerleyen serüveninde yeni ve farklı niteliklerlerle süslenmiş formunu, bizde yakalamak isteyen herkesi usta ellere emanet ediyoruz. Hem okulunuzun tanınması hem de farklılığınızın peşinde koşulmasını istiyorsanız bize güvenin birlikte hep daha ileriye!4+4+4 sisteminin uygulanabilir ders saati ve ders konularının sınıflara göre yapılandırılmış yeni haliyle web sitemiz en yeni ve en moderni size taşıyacaktır. Eğitimin zorunlu olduğu ülkemizde kaliteyi yakalamak sizlerin elinde, kurumlarınızın ilkokuldan üniversiteye kadar hizmet veren tüm dönemlerinde en doğruyu bulmak için sizlere sektörel yazılım ve uygulamalarımızla hizmet vermekteyiz. Çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunmak, onların üzerindeki yükümlülükleri internet ortamında azaltmak veliyi ve öğretmeni bu sisteme dahil ederek eğitimde üçgen metodunu (öğretmen, öğrenci, veli) uygulamak için rahatlıkla okul web tasarımınızı bizlere emanet edebilirsiniz. Okul içindeki dersliklerde canlı sınıf uygulamasını web sayfanıza ekleyebilir, buradan derslerde ki eğitimin kalitesi ve şeffaflık ilkesi hakkında izlenebilirlilik sağlayabilirsiniz.


Not sistemi, öğrenciye verilecek dönem şifresiyle kontrol edilip dışarıdan 3. bir şahsın görüntülemesi mümkün olmayacaktır. Sitede on line kayıt yaptırma olanağı sunulabileceği gibi tüm ayrıntılar kurumun isteği doğrultusunda gelişip düzenlenecektir. Her yapılan işin arkasında önceden belirtilen ve istenilen taslaklar dışında ekstra uygulanabilirliği olan seçeneklerinde var olduğu unutulmamalıdır. Her site tasarımında kurumsal kimliği temsil etme sorumluluğu ön planda yer alırken, akıcı, kullanılması pratik, izlenebilirliği rahat grafiklerle donatılması da önem taşımaktadır. Kaliteli ve uzun vadeli bir sitenin kuruma çok şey kazandıracağı kesinken, yanlış ellerde yapılanmış bir sitenin var olan kalite hakkında soru işaretleri ortaya koyacağı kesindir. Firmamız size elindeki tüm olanaklarla hizmet sunarken söz verdiği üzere iş takibinizi de en iyi şekilde izlemeye devam edecektir.