Web Tasarım Sözleşmesi

ANLAŞMANIN TARAFLARI

1. Bu anlaşma, Css Bilişim ( Bundan sonra Css Bilişim olarak anılacaktır ) ile, Web Tasarım hizmeti almak isteyen tüzel veya özel kişilik (bundan sonra MüŞTERİ olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.Aşağıda web site kullanımına ilişkin sözleşme yer almaktadır. Müşteri ve Css Bilişim bu sözleşme gerekliliklerine uymak zorundadır.1. TARAFLAR
Perpa Ticaret İş Merkezi B Blok Kat 8 No : 1257 Okmeydanı- Şişli - İstanbul adresinde mukim Css Bilişim (iş bu protokolde kısaca "Css Bilişim " olarak anılacaktır) ile diğer tarafta web sitesinin kullanım hakkını satın alacak olan şahıs veya şirket (bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) arasında yapılmış bir sözleşmedir.2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
a) Css Bilişim hazır web paketinin 1 yıllık kullanım hakkının (yalnızca Css Bilişim sunucularında kullanılmak üzere) satın alınması için Css Bilişim ile Müşteri arasında yapılmış sözleşmedir.


b) Sipariş formunda belirtilen e-posta adresiniz, tebligat adresi olarak kabul edilir.
c) Bu sözleşme 8 ana madde olarak düzenlenmiştir.Bu sözleşme, Web Sitesi nin satın alınması ve kullanılması sırasında Css Bilişim ile Müşteri arasındaki ilişkiyi düzenler.3. SÖZLEŞMENİN SüRESİ


Bu sözleşme, Müşterinin Css Bilişim sitesi üzerinden sipariş (Satın Alma) formunu doldurup onaylaması ile başlar ve Müşterinin seçtiği domain adı altında Web Sitesi nin kurulumunun yapılarak yayına girmesiyle geçerlilik kazanır ve 1 yıl boyunca devam eder. 1 yıl sonunda kullanıcı Web Sitesi ni site yönetim panelinden veya goldwebtasarim.com banka hesaplarına ulaşarak Css Bilişim hesabına Web Sitesi tutarını yatırılarak Css Bilişim mail veya ödeme bildirim formu ile bilgi verilmişse sözleşme yenilenmiş sayılır.4. üCRET VE ÖDEMELER


Sözleşmeye konu olan ilgili web sitesinin satış fiyatı ücreti sipariş formunun bulunduğu ilgili sayfamızda belirtilmiştir. Sipariş esnasında o anki bedeller üzerinden hesaplama yapılır ve Müşterinin bu ücreti kredi kartı ile veya banka havalesi ile ödemesi sonucu belirtilen gün Web Sitesi aktif edilir ve bunun sonrasında MüşteriDAN sözleşmenin kapsadığı yıl için ilave bir ücret talep edilmez.Ancak oluşabilecek istekler,beklentiler,fazla zaman gerektiren teknik destek bu fiyata dahil değildir. Kiralama ücreti yıllık ödenmesi gereken domain, hosting, web sitesi, site içerik yönetim panelinin Css Bilişim sunucuları üzerinde bir yıllık kullanım hakkını kapsayan ücrettir.5. HİZMET
a) Css Bilişim tarafından kullanıcıya sunulan hosting alanına belirtilen 1(adet) domain dns tanımlaması yapılır. Bu domain adının değiştirilmesi istenemez, bu alan bir başkasına satılamaz, kiralanamaz. Bir başkasının kullanımına sunulamaz.
b) Müşteri Web Sitesi hizmeti alırken, Css Bilişim sunucularındaki hosting sistemini, mail sistemini, programları aynen kabul etmiş sayılır.
c) Web sitesine veri girişi (bilgi, fotoğraf, ürün vb.) girişi Müşteri tarafından yapılır.
ç) Css Bilişim , kullanıcılara hafta içi mesai saatleri içinde telefonla ve haftanın yedi günü e-posta ile teknik destek (soruların cevaplanması şeklinde) verir.
d) Uluslararası domain tescillerinde, http://www.onlinenic.com ve http://www.ealtimeregister.com adresindeki şartlar ve kurallar geçerlidir. Müşteri tescil hizmeti alırken bu şartları kabul etmiş sayılır.6. TARAFLARIN HAK VE SORUMLULUKLARI


a. Müşteri, Web Sitesi ni sözleşme süresi boyunca kullanma hakkına sahip olur. Dolayısıyla Web Sitesi ı üçüncü şahıslara veya kuruluşlara devredemez, kiralayamaz ve satamaz.
b. Müşteri, Web Sitesi nde telif ve lisans haklarına muhalif program ve içerik yayınlanamaz. Müşteri, Web Sitesi içeriğinden tamamen kendisi sorumludur. Müşteri, oluşturduğu içeriğin T.C. yasalarına aykırı olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İçeriğin aykırılığından doğabilecek aksaklıklarda Css Bilişim hiç bir sorumluluk kabul etmeyecektir.
c. Css Bilişim , Müşterinin hizmetine sunduğu Web Sitesi nin sözleşme süresi boyunca teknik aksaklıklar ve zaruretler dışında devamlılığını ve çalışabilirliğini taahhüt eder.
d. Müşteri, Web Sitesi ne yönelik talep ettiği taktirde Css Bilişim talebi değerlendirerek yerine getirip getirmeyeceğine kendisi karar verir.
e. Web Sitesi sadece Css Bilişim ın belirlediği sunucularda yayınlanır. Müşteri istediği başka bir sunucuda Web Sitesi nin yayınlanmasını talep edemez. Css Bilişim , Müşteri ye Yönetim Paneli şifreleri dışında ayrıca bir ftp şifresi ve ftp alanı tahsis etmez.
f. Css Bilişim , sözleşme süresince Müşteri sitesinin teknik zaruretler ve mücbir sebepler dışında her zaman ulaşılabilirliğini garanti eder.
g. Müşteri, Css Bilişim web paketlerini kullanarak yaptığı yayınların içerisinde porno içerikli resim, yazı, video vb. barındıramaz.
h. Müşteri, Web Sitesi ın en altında Css Bilişim ın telif vb. haklarını hatırlatıcı yazının bulunmasını (en fazla 10 punto büyüklüğünde) ve bu yazıya Css Bilişim web sayfasına bağlantı verilmesini kabul eder.
i. Css Bilişim , Web Sitesi ile ilgili değişiklikleri, gelişmeleri, yeni hizmet ve ürünleri hakkında açıklayıcı bilgileri Yönetim Panelleri aracılığıyla yapabilir.
j. Müşteri, Css Bilişim ın sunduğu e-posta sunucudan ve hesaplarından kötü amaçlı ve spam mail gönderemez. Günde en fazla 100 adet e-posta gönderebileceğini kabul eder.Bu mail içeriklerinden dogabilecek herhangi bir problemden sorumlu tutulamaz
k. Css Bilişim , Müşteri nın mail hesaplarını kötü amaçlı kullandığını ve spam mail gönderdiğini belirlemesi durumunda e-posta hizmetini süresiz olarak kesme hakkına sahiptir.
l. Css Bilişim kampanya çatısı altında alınan 2 yıl süreden fazla hosting hesaplarında iade yapılmaz. Hosting hizmetinde yaşanabilecek sorunlar,kapanma,web site yayını sürekli olarak durma gibi durumlarda iade yapılır.Ancak bu yaşanan sorunlar olmaksızın müşteri başka bir yere taşıma, web anlaşması yapma gibi durumlarda hosting hesabı kampanyalı veya kampanyasız kesinlikle iade yapılmaz.Mücbir Sebepler
Doğal afetler, yangın, terör, sosyal patlamalar (büyük çaplı isyan çıkması, genel grev vb.), hastalık, tutukluluk, mevzuat tarafından getirilen yasaklamalar, büyük ekonomik krizler, iflas, donanımsal problemler servis saglayıcı problemleri Türk telekom internet baglantı problemi ve domain kayıt firmasından kaynaklanan teknik sorunlardır.7. SÖZLEŞMENİN FESHİ


Müşteri, kullanım süresi sonunda web sitesi hizmetini almak istemediği takdirde Web Sitesi ni yenilemez ve sözleşme feshedilmiş sayılır.
Müşterinin Web Sitesi ni sözleşmeye aykırı bir biçimde kullanımının tespiti halinde Css Bilişim sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Sözleşmenin feshi halinde önceki dönemlere ait ödemeler Müşteri ye iade edilmeyecektir.
Css Bilişim , web sitesinin yayına başlangıç tarihinden itibaren bir yıllık sürenin bitimine 2 ay kaldığında müşteri telefonla mail yolu ile bilgilendirir. Ayrıca Css Bilişim e-mail aracılığıyla tebligat yaparak, bir sonraki döneme ait hizmetin süresinin uzaması ile ilgili hatırlatma maili gönderir. Hatırlatma mailinin teknik aksaklıklar nedeniyle Müşteri ya ulaşmamış olmasından dolayı Müşteri, Css Bilişim dan hiç bir maddi (tazminat, zarar tazmini vb.) talepte bulunamaz.8. CEZA


Bu sözleşme şartlarında olabilecek her türlü anlaşmazlıklarda İstanbul mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olacağını taraflar kabul ederler.İşbu sözleşme verilen hizmetin başlamasıyla geçerlilik kazanır.